Očituje se kao bijeli prah na pocinčanoj površini, iz tog razloga je bijela hrđa poznata i pod nazivom oprašivanje cinka. Nastaje kada je pocinčana roba izložena vlazi ili direktnom utjecaju vode (kiša, kondenzacija prilikom paletiranja, zalijevanje materijala), te je sasvim prirodna pojava. Po kemijskom sastavu bijela hrđa je prvenstveno cinkov oksid, a osim estetskih razloga nema utjecaj na kvalitetu cinkove prevlake.

Da bi se spriječio ili umanjio njezin nastanak, poželjno je robu u prvim danima nakon pocinčavanja držati podalje od direktnog utjecaja vode, prilikom paletiranja robu složiti na način da nema direktnih kontakata pocinčane površine, te omogućiti strujanje izaka između materijala.

Prema normi ISO 1461 bijela hrđa ne može biti razlog za reklamaciju.

 

Bijela_hrda_web
Slika: Prikaz proizvoda zahvaćenog bijelom hrđom (vidljiv matiran izgled sa bijelom patinom na površini-element lijevo).