Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Cinčaona Helena za potrebe proizvodnog pogona

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 22.11.2017. tvrtka Cinčaona Helena d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Cinčaona Helena za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Cinčaona Helena za vlastitu potrošnju snage 128,85 kW, koja se sastoji od 476 modula snage 270 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 178.560 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 133.118 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 74,55 %, te će smanjenje CO2 iznositi 31,26 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke Cinčaona Helena d.o.o. će iznositi 74,55 %.

Ukupna vrijednost projekta: 1.117.778,44 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 777.688,37 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 22.11.2017. – 30.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Dijana Pandek, info@cincaonahelena.hr, + 00385 1 2022 400

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj