CINČAONA HELENA d.o.o.

za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sveta Helena 155, 10382 DONJA ZELINA
OIB: 18867325461

Tel.: 01/2022 400
Fax.: 01/2022 419
E-mail: info@cincaonahelena.hr