Kolika je cijena usluge vrućeg pocinčavanja?
Cijena se izračunava po kilogramu pocinčane robe, a ovisi o nekoliko faktora kao što su: količina robe koju je potrebno pocinčati, dimenzije materijala, debljina i sama površina materijala, a kreće se od 3 do 6 kn/kg. Ukoliko se radi o robi za centrifugu cijena je viša zbog procesa proizvodnje.

 

Koliko dugo se treba čekati da se roba pocinča?
Pocinčanu robu ćemo Vam isporučiti prema dogovoru pri preuzimanju robe, a ukoliko je hitno, možemo Vam se prilagoditi i robu pocinčati ranije uz prethodnu najavu i rezervaciju termina.

 

Koju veličinu elementa možemo pocinčati?
Dimenzije naše kade su: 6 200mm x 1 200mm x 2500mm, te možemo pocinčati robu nešto manjih dimenzija. Ukoliko je Vaš element veći od kade, slobodno nas kontaktirajte pa ćemo pokušati pronaći tehnološko rješenje za pocinčavanje Vašeg elementa.

 

Da li se nakon počinčavanja roba može bojati?
Može, uz upotrebu primera i posebnih boja za cink.

 

Razlika između vrućeg pocinčavanja i galvanskog cinčanja?
Krajnji rezultat galvanskog cinčanja je da na osnovnom materijalu imamo nanos čistog cinka u granicama od 5 do 30 µm, a on se nanosi pomoću električne energije.
Kod vrućeg pocinčavanja cink se nanosi uranjanjem osnovnog materijala u talinu cinka pri temperaturi od 450-460 oC. Nanosi su deseterostruko veći nego kod galvanskog cinčanja, te iznose od 55 do 200 µm. Kod ove metode antikorozivne zaštite cink iz taline legira sa željezom iz osnovnog materijala. Nastaju slojevi u kojima postotak cinka raste prema površini materijala, da bi na samoj površini iznosio 100%. Prednost ove metode antikorozivne zaštite je bolja adheziija samog nanosa cinka i dulja antikorozivna zaštita.

 

Da li je nužno čišćenje materijala prije pocinčavanja?
Prije pocinčavanja je nužno skidanje starog sloja boje ili cinka s osnovnog materijala. Skidanje hrđe nije potrebno, to ulazi u sam proces vrućeg pocinčavanja.

 

Da li se može pocinčati robe koja je obojena ili već pocinčana?
Može, uz uvijet da se stara boja ili cink skinu prethodnim pjeskarenjem ili rascinčavanjem. Ukoliko imate pocinčanu robu koju želite ponovno pocinčati, molimo Vas da nas kontaktirate te da provjerimo da li smo u mogućnosti rascinčati element Vaših dimenzija.

 

Da li se daju garancije na vruće pocinčanu robu i izdaje atest?
Ne dajemo garancije u vidu garantnog lista, no izdajemo izvješće o kvaliteti uz prethodan zahtjev slanjem na e-mail: laboratorij@cincaonahelena.hr. Izvješće sadrži sve potrebne informacije i debljinu same prevlake na Vašim elementima. Izvješće se izdaje kao dokument u pisanom obliku i šalje isključivo na poslovnu adresu kupca. Izvješće je moguće izdati i na engleskom jeziku.