POLITIKA KVALITETE, ZAŠTITE OKOLIŠA, ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

 

Cinčaona Helena d.o.o. je svjesna važnosti kvalitete usluge kada je riječ o zadovoljavanju potreba svojih kupaca, propisala je mjere za smanjenje rizika na zaštitu okoliša i zdravlja i sigurnosti.

Za trajno poboljšanje primijenjen je Integrirani sustav upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 čijih se zahtjeva moraju pridržavati vlasnici i svi zaposlenici.

Cinčaona se zalaže za poštivanje svih zakona, propisa i pravilnika Republike Hrvatske i preuzetih obveza.

Procesi se provode prema najboljim raspoloživim tehnologijama, uz optimiranje korištenja prirodnih resursa i potrošnje energije unutar naših mogućnosti.

Provodi se procjena rizika za sve procese. Identificirani rizici koji mogu utjecati na procese, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnost, ekonomsku stabilnost ili etičke vrijednosti; se smanjuju ili eliminiraju koliko je moguće.

Potiče se uključenost zaposlenika uz izražavanje mišljenja, preferira i cijeni ideje, znanje, inovativnost, trud, inicijativu, solidarnost, poštenje i odanost zaposlenika te ih potiče na samokontrolu, čuvanje okoliša, primjenu zaštitnih sredstava radi zaštite zdravlja i sigurnosti sustavnim oblicima osposobljavanja i edukacije te trajnim povećanjem razine znanja radi pružanja kvalitetnije usluge.

Cinčaona utvrđuje periodičke ciljeve kojima omogućuje ostvarenje postavljenih općih ciljeva:

o   Zadržati postojeće i trajno poboljšavati zadovoljstvo kupca, prepoznavanjem i zadovoljavanjem njegovih potreba

o   Smanjiti utjecaj na okoliš i spriječiti bilo kakvo onečišćenje kao i smanjiti količinu otpada stalnim i kontinuiranim nadzorom u tvrtki

o   Odgovorno gospodariti prirodnim resursima

o   Smanjiti rizike na zdravlje i sigurnost zaposlenika, te osiguravati razrađene postupke za postupanje i odziv u izvanrednim situacijama i pripravnost na njih

o   Unaprijediti kvalitetu komunikacije s zaposlenicima i kupcima, te svim zainteresiranim stranama kako bi bolje spoznali i razumjeli potrebe, želje i probleme i bili na raspolaganju svojim kupcima

o   Održati poslovnu uspješnost i profitabilnost.

Učinkovitost i provedba Integriranog sustava upravljanja je izravna odgovornost Uprave, koja je odgovorna za provedbu i objavljivanje ove Politike.

Politika Kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti javni je dokument prenesen zaposlenicima, suradnicima, davateljima usluga i svim zainteresiranim stranama i obavezna je za primjenu svima koji rade za i u ime Cinčaone.

Donja Zelina 15.06.2020.

 

                                                                                        Direktor: Krunoslav Pandek