Cinčaona Helena d.o.o. održava i unapređuje sustav upravljanja koji će osigurati siguran i stalan razvoj i rast tvrtke. Za to su potrebni zadovoljni kupci, poslovni partneri, kao i pozitivni financijski učinci, što je dugoročno moguće ostvariti samo održavanjem visoke i stalne kvalitete usluge i neprekidnim unapređivanjem svih ključnih procesa u proizvodnji i kontroli kvalitete.

Aktivno upravljamo kvalitetom, što znači da se kvaliteta kontinuirano ugrađuje u sve faze realizacije usluge vrućeg pocinčavanja, te razmjenjujemo informacije u lancu proizvodnje i distribucije vezane za sigurnost radnika, unapređenja procesa, sirovina i usluge. Kontinuirano provodimo nadzor i mjerenja učinkovitosti procesa, te na osnovi rezultata određujemo i uvodimo potrebna poboljšanja.

Kako bi se postigla navedena nastojanja, Uprava Cinčaone Helena d.o.o. utvrđuje ciljeve kvalitete i osigurava resurse za postizanje tih ciljeva. No, kvaliteta je posao svih zaposlenika koji su, kao nosioci znanja, vještina i iskustva, ključni element sustava upravljanja kvalitetom.

Sve ovo jamstvo je sigurnosti našim kupcima, te potencijalnim budućim partnerima.